Outa-rakennusOuta-rakennus

Varaava takka Outa-rakennus sijaitsee Pikku-Nauvossa
Saaristotien varrella.

Jari-Matti Solin
Lillandintie 886
21650 Lillandet

050-5948 388
info@outa-rakennus.fi


Suomen Tilaajavastuu© OUTA-rakennus    Lillandsvägen 886,   21650  Lillandet.  Puh: 050-5948 388